“El desa,Navoiyni…”  krossvordi savollari.

I.Eniga:

 1. Navoiyning lirik she’rlari jamlangan devonlar soni.(Sakkiz)
 2. Navoiy haykali qad rostlagan shaharlardan birining nomi.(Tokio)
 3. Navoiyning ustozi.(Lutfiy)
 4. Shoirning bolaligida ishtiyoq bilan mutolaa qilgan asarlaridan birining nomi.(Bo`ston)
 5. Qays.(Majnun)
 6. Shirinning ammasi.(Mehinbonu)
 7. Navoiy asarlarida komil inson shaxsini gavdalantiruvchi obraz.(Farhod)
 8. G`azal turi.(Musalsal)
 9. Navoiy ulkan obodonchilik ishlarini amalga oshirgan shahar.(Astrobod)
 10. Navoiyning “Qaro ko`zum” g`azalida qo`llangan radif so`z.(Qilg`il)
 11. ”Alisherning yoshligi” qissasining muallifi.(Oybek)
 12. ”Shashmaqom” tarkibiga kiruvchi kuy.(Ushshoq)
 13. Alisher Navoiyning do`sti.(Boyqaro)
 14. Dedi:-“Oshiqqa ne ish ko`p qilur zo`r?”

Dedi:-“Furqat kuni ishqi balosho`r”

(“Farhod va Shirin” dan)

Keltirilgan misradagi “furqat” so`zining ma’nosi.(Firoq)

 1. Shirinning yurti.(Arman)

 

         II.Bo`yiga:

 1. Navoiy tug`igan shahar.(Hirot)
 2. ”Yuzini”,”chehrasini” ma’nolarini anglatuvchi so`z.(Orazin)
 3. Navoiy zamondoshlariga yo`llagan xatlari to`plami.(Munshaot)
 4. Ilk “Xamsa”ni yaratgan shoir.(Ganjaviy)
 5. ”Tarixda hech kim turkiy tilda Navoiychalik “ko`p va xo`p” asarlar yozgan emas” ta’rifining muallifi kim? (Bobur)
 6. “Navoiy vafotiga hatto tabiat ham motam tutdi” jumlalari kimga tegishli? (Xondamir)
 7. Navoiy asarlaridan biri.(Vaqfiya)
 8. “… ul-kibar ” “Chor devon” tarkibidagi devon.(Favoyid)
 9. 51230 misradan tashkil topgan shoh asar.(Xamsa)
 10. Adabiyotda kam so`z qo`llab,ko`p ma’no chiqarish usuli.(Balog`at)
 11. “Sabba’i sayyor” asaridagi qahramon.(Dilorom)
 12. May ta’rifida kelgan g`azal.(Rindona)
 13. Navoiyga berilgan ushbu ta’rif qaysi asarda yozilgan?

“ … Bilmon,ne jarima bila Sulton Abusaid Mirzo Hiridin ixroj qildi”. (Boburnoma)

26  Shoirning forsiy taxallusi.(Foniy)

28.” Oqil”,”dono” so`zining ma’nosini bildiruvchi so`z (“Farhod va Shirin” dostonidan). (Farzona)

3. 16. 17.
H F X
1. S a k k i z 15. M u s a l s a l
4. r 13. v m 19.
2. T o k i o V o 18. A s t r o b o d
r t a y a a 21.
5. a q i l D
M z 14. f a r h o d o i
6. L u t f i y i 20. Q i l g` i l
n n y
a o
sh 9. a t r
a B o
B o` s t o n 8. o 22. m
t G b R
10. M a j n u n i 23.
n r n B
j d o
a 11. 24. o y b e k
v X 26. n u
12. M e h i n b o n u F a r
y n 25. U sh sh o q 28. n
d n 29. F i r o q
a i a m
30. A r m a n 27. B o y q a r o a
i z
r o
n
a
Tuzuvchi :Navoiy viloyati Qiziltepa tumani 36-umumiy o`rta ta’lim maktabi o`qituvchisi Azamat Nazarov

 

Tuzuvchi:Navoiy viloyati Qiziltepa tumani 36-umumiy o`rta ta’lim

maktab o`qituvchisi  Azamat Nazarov

Fikrlar mavjud emas

Birinchi mulohazani siz yozishingiz mumkin.

Mulohaza bildirish

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.